پودر ساينده كاربراندومSIC

پودر ساينده كاربراندومSIC

140101

مش 220

تحت لیسانس کوپنهایم آلمان ساخت چین

جدید


  •     پودر ساينده كاربراندومSIC
  •     با درجه خلوص 99در صد
  • گرید آزمایشگاهی برای تهیه مقاطع نازک و صیقلی
  •     رنگ سياه فلزي
  •      وزن خالص :1 گيلوگرمي
  •     توزين و بسته بندي : زمين توانا تجهيز