پودر ساينده كاربراندومSIC / SILICON CARBIDE GREEN

پودر ساينده كاربراندومSIC / SILICON CARBIDE GREEN

140130-D

مش 1500 /MESH 1500

ساخت چين كلاس A

جدید

  • پودر ساينده كاربراندومSIC
  • با درجه خلوص 99در صد
  • اشل آزمایشگاهی رنگ سبز
  • مناسب براي فعاليت هاي تحقيقاتي /تهيه مقاطع حساس صيقلي/ صنایع اپتیک /تكنولوژي نانو
  •  وزن خالص :25کیلو گرم