پودر ساينده كاربراندومSIC

 پودر ساينده كاربراندومSIC

140130-A

مش 1500

ساخت چين كلاس A

جدید


  •     پودر ساينده كاربراندومSIC
  •     با درجه خلوص 99در صد
  •     رنگ سبز
  •     مناسب براي فعاليت هاي تحقيقاتي /تهيه مقاطع حساس صيقلي/تكنولوژي نانو
  •      وزن خالص :500 گرم
  •     توزين و بسته بندي : زمين توانا تجهيز