پودر کاربراندوم SIC

پودر کاربراندوم SIC

140132

F 600

ساخت چین

جدید

پودر کاربراندوم یا سیلیسیوم کارباید
رنج آزمایشگاهی کلاس A
MESH 600
خلوص 99 درصد
وزن : 25 کیلوگرم
مناسب برای تهیه مقاطع نازک سنگ و کانی