کانادابالزام جامد و مایع

 کانادابالزام جامد و مایع

140312

ست دوتایی

MERCKآلمان

جدید

  • کانادابالزام جامد 100 گرمی مرک آلمان اورجینال جهت تهیه مقاطع نازک سنگ - کانی - میکروفسیل
  • کانادابالزام مایع100سی سی مرک آلمان اورجینال جهت کاور کردن  مقاطع نازک آماده شده