چکش تراکم خاک

 چکش تراکم خاک

110118

ایران

جدید

  • چکش 10 پوندی
  • با قالب 6 اینچ