مقسم (Quarter)

مقسم (Quarter)

110126B

ایران

جدید

  • مقسم (Quarter)
  • با چشمه های 1/2 اینچ
  • دارای رنگ کوره ای مقاوم
  • ظرف جمع آوری نمونه