مقسم (Quarter)

مقسم (Quarter)

110126C

ایران

جدید

  • مقسم (Quarter)
  • با چشمه های 3/8 اینچ
  • دارای رنگ کوره ای مقاوم
  • ظرف جمع آوری نمونه