پمپ خلاء

پمپ خلاء

110200

DV-42N-250

JB ساخت آمریکا

جدید

  • پمپ خلائ روغنی دو مرحله ای
  • حجم تخلیه 22 لیتر یا 2/5 متر مکعب در ساعت
  • ساخت آمریکا


    توضیحات تکمیلی:
    WWW.JBIND.COM