چکش اشمیت SCHMITED HAMMER

 چکش اشمیت SCHMITED HAMMER

110401

TYPE L

Proceq سوئیس

جدید

  • دستگاه اندازه گیری مقاومت فشاری سنگ ساخت پروسک سوئیس
  • TYPE:L
  • N:074J
  • با کیف حمل- سنگ سایش
  • برای اطلاع بیشتر به فایل PDF مراجعه فرمائید