کیف GPS

 کیف GPS

9050H

سری etrax

چین

جدید

  • کیف جی پی اس با بدنه سخت
  • مناسب برای سریetrax
  • با بند کمر و سرشانه