کره جغرافیایی

 کره جغرافیایی

3326HD

نقش برجسته

تایوان

جدید

  • دارای چراغ روشنایی
  • پایه نگهدارنده چوبی
  • قطر کره 30 سانتی متر
  • چاپ 2010
  • جنس کره مقاوم و مرغوب