افلاک نما

 افلاک نما

3330

رومیزی

چین

جدید

  • دستگاهی برای نمایش وضعیت خورشید / زمین و ماه
  • برای نشان دادن حرکات کره زمین مثل انتقالی و وضعی
  • برای نشان دادن خسوف و کسوف