دسته بندی بر اساس حروف الفبا

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
verdelite(green tourmaline

verdelite(green tourmaline | وردلیت - تورمالین سبز

tur-ver-4470

verdelite(green tourmaline

وردلیت - تورمالین سبز

Afghanistan

26x21x14mm

44.70 ct

جدید

  موجود میباشد

 براي اطلاع از قيمت با شرکت تماس حاصل فرماييد

تعداد موجودی موجوداست