پوستر رنگی استراتیگرافی و اشتقاق قاره ها

 پوستر رنگی استراتیگرافی و اشتقاق قاره ها

POS-STRA

cambridge

جدید

  • ابعاد 140 در 90
  • روکش شده
  • کاغذ فتو گلاسه
  •  چاپ2006