کتاب های زلزله شناسی  شرکت زمین توانا تجهیز

-->
1 Review(s)
نویسنده: Agarwal-Shrikhande
موضوع: زلزله شناسی
سال چاپ: 2006
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
-->
1 Review(s)
نویسنده: Prakash Kanade
موضوع: زلزله شناسی
سال چاپ: 1997
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
-->
1 Review(s)
نویسنده: Alexander E.Gates,PH.D.,David Ritchie
موضوع: زلزله شناسی
سال چاپ: 2007
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر