اطلس رنگی فسیل های ایران

 اطلس رنگی فسیل های ایران

18275

مهندس فرشاد قانع

فسیل شناسی

1393

وزیری

تمام گلاسه رنگی

اول

424

جدید

  • موضوع کتاب : بررسی فسیل های ایران
    • (نوع جلد: گالینگور(هارد کاور
توضیحات تکمیلی:
  • کتاب حاضر حاصل سالها تلاش مستمرمولف و طی هزاران کیلومتر در نقاطع مختلف کشور پهناور ایران میباشد
  •     جمع آوری نمونه های کتاب حاضر سختی ها و مشکلات فراوان داشته و با صرف هزینه های گزاف صورت گرفته است. در سنوات گذشته اطلسهای فسیل زیادی به چاپ رسیده ولی این کتاب برای اولین بار در ایران بصورت گلاسه تمام رنگی به چاپ رسیده است