FAMOUS DIAMONDS

SpecialProduct FAMOUS DIAMONDS

18285

IAN BALFOUR

سرنوست و سرگذشت مشهور ترین الماسهای جهان

2009

رحلی

تمام گلاسه رنگی

PRGEONE

اول

335

جدید

این کتاب توسط آقای بالفور پس از قریب به 30 سال پژوهش بچاپ رسیده و در اختیار تمامی علاقه مندان گوهر و سنگهای قیمتی قرار گرفته است
در این اثر از چگونگی به شهرت رسیدن الماسهای زیبا و شگرف که هرکدام سرگذشتی بس عجیب و باور نکردنی دارند . از پادشاهانی نظیر نادر شاه و فتحعلیشاه تا حکمرانان نقاط مختلف اروپا که چه مشکلات و مصائبی را در بدست آوردن این جواهرات سر گذرانیده اند  و همچنین موزه ها / مجموعه داران و هنرمندان با صرف هزینه های گزاف چگونه بر شهرت خود افزوده اند بیان شده است.