GEMSTONES OF THE WORLD

 GEMSTONES OF THE WORLD

18233 اتمام موجودی

WALTER SCHUMANN

Gemology & کانیهای قیمتی و جواهر شناسی

2009

رقعی

مصور رنگی

sterling

چهارم

320

جدید

  • جلد:HARD COVER
  • کتاب حاضر بیشتر از 1000000 جلد به چاپ و فروش رسیده است
  •                       کتاب کانیهای قیمتی مرجع وبسیار مفید برای متخصصین و دانشجویان با بیش از 1900 تصویر از کانیها و کانیهای قیمتی و تراش خورده

اتمام موجودی