انا لله و انا علیه راجعون

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت رئیس هیئت مدیره افتخاری شرکت زمین توانا تجهیز و پدر مدیر عامل شرکت آقای حسین تقدیسی را به اطلاع میرساند.